6
2010
7
2009
8
9
2010
10
2009
sdfghj
2009
2
2010
3
4
2010
5
2009
o nás

Krédom tvorby ateliéru je tvoriť udržateľnú architektúru na princípe win-win-win, teda klient dostáva vyššiu kvalitu /jednou z hodnôt sú aj nižšie náklady/, znížime zaťaženie prostredia a architekt má uspokojenie z výsledku.

Navrhovanie a realizovanie urbanistických, architektonických či interiérových zadaní pre nás znamená vytvárať kvalitné, funkčné, príjemné a inšpiratívne  prostredie, človeku na mieru.
Ku každému projektu pristupujeme individuálne, s ohľadom na  požiadavky klienta, ekonomické a ekologické možnosti, lokalitu, orientáciu na svetové strany a geomorfológiu terénu.
Miestne danosti sa snažíme skĺbiť s požiadavkami klienta a využiť ich v prospech finálneho riešenia. Svieža myšlienka predstavuje akúsi pridanú hodnotu. Výsledky našej práce sa vyznačujú priestorovou racionalitou a účelnosťou, materiálovou kvalitou a striedmosťou, cenovou dostupnosťou a energetickou úspornosťou.


Sme držitelmi certifikátu Inštitútu pre energeticky pasívne domy.


Pre kategóriu eko-architektúry používame nástroje ako veľkosť a tvar /stavba taká malá ako je to možné/, orientácia v zmysle využitia zimného slnka a letného tieňa, zachovanie pôvodnej zelene, použitie recyklovaných materiálov a materiálov s nízkou zabudovanou energiou, energetická efektívnosť, pasívne a aktívne využitie slnečného žiarenia, zber dažďovej vody, zabezpečenie kvalitného ovzdušia v budove, jednoduchá údržba a prevádzka a v neposlednom rade ochrana prírodného prostredia vrátane adaptovateľnosti a recyklovateľnosti stavby


Ak sa Vám naša práca páči a máte pocit, že Vám vieme pomôcť, kontaktujte nás a dohodneme si nezáväzné stretnutie.

 

architektonické štúdie

-

architektonické, zastavovacie a objemové štúdie novostavieb a rekonštrukcií

-

priestorové, technické, ekonomické a energetické analýzy investičných zámerov a projektov stavieb a interiérov

-

architektonické a výtvarné návrhy interiérov

projekčná činnosť

-

kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

-

kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

-

kompletná projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb a interiérov

realizačná činnosť

-

autorský dozor počas realizácie stavieb a interiérov

-

zabezpečenie výroby atypického nábytku v spolupráci s výrobcom

-

konzultácie pre potreby vypracovania vypracovania výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby

inžinierska činnosť

-

zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby

-

zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby

-

inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia,stavebného povolenia

-

odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov

-

koordinácia činností jednotlivých subdodávateľov počas projektu a realizácie stavby

poradenstvo

-

pri výbere vhodného územia pre výstavbu

-

pri umiestnení stavby na pozemku

-

pri stanovovaní energetických a materiálových konceptov stavby