EPD Čataj 2
2008

energeticky pasivne a eneregeticky úsporné domy

 

Energeticky pasívny štandardPožiadavky na EPD stanovené Passivhaus Institutom v Darmstadte (vid. definicia EPD na stránkách iepd)

o merna spotreba tepla <15KWh/m2/rok
o vzduchotesnosť budovy n50<0.6
o merná celková spotreba primárnej energie <120KWh/m2/rok

o vypočet podľa PHPP
o využitie rekuperačnej vetracej jednotky  
o vykurovanie tepelným čerpadlom v kompaktnej jednotke
o optimalizácia orientácie domu
o výrazné akumulačné hmoty pre minimalizovanie teplotných výkyvov 
o použitie izolačných okien s hodnotou Uw 0,8 W/m2K alebo lepšie 

Použitie prírodných alebo recyclovateľných materiálov ako napr. 
o Celulóza, drevovláknité dosky ako izolačná hmota 
o Hlina alebo vápennopieskové tehly ako akumulačná hmota a zdraviu prospešný materiál 
o Drevo aj ako nosný konštrukčný systém a na obklady, podlahy, stropy. 
o Prírodné linoleum (jutovina, korková, drevená a mramorová drť, ľanový olej, živice) 
o Fólie z EPDM alebo polyolefinu, ktoré sú v celosti recyklovateľné 

Zdravá vnútorná klíma 
o Membránová konštrukcia steny (prirodzená difúzia pár a plynov) 
o Prirodzená regulácia vlhkosti vďaka hline okolo 55%, znížená možnosť tvorby pliesní v kúpelniach. 
o Sálavé výhrevne panely ako podporné vykurovanie
o Správna ionizácia vzduchu (podobná vonkajšiemu) 
o Pri použití rekuperačnej jednotky možnosť inštalácie špeciálnych peľových filtrov pre astmatikov, celkové zníženie prašnosti. 
o Dostatočné presvetlenie priestorov (slnko aj ako dezinfekčný prostriedok) 

Úžitková hodnota 
o Optimalizovanie priestorov na skutočnú potrebu investora 
o Vstavaný nábytok na lepšie využitie priestorov 
o Každodenným činnostiam je venovaná dostatočná pozornosť už pri návrhu 

Ekonomickosť a ekológia 
o Zmysluplné materiálové riešenie (každý materiál spĺňa niekoľko funkcií) 
o Zníženie nákladov na stavebný materiál, pretože je vo väčšine z domácich zdrojov 
o Použitie kvalitných materiálov, kde na tom skutočne záleží (okná, podlahy, fólie atď) 
o Zníženie prevádzkových nákladov (spotreba energie), potreba sa pripojiť iba na elektrinu a vodu. 
o Maximálne zníženie použitej primárnej energie vo výstavbe.